Typy boxů a příklady montáže rolovacích vrat

Garážová vrata navíjená do schránky typu SK se vyznačují revizním krytem skoseným pod úhlem 45°, s jednoduchou konstrukcí, umožňující snadný přístup k pancíři a pohonu vrat. Je to nejoblíbenější systém na trhu. Vrata lze namontovat na fasádu a mohou tak tvořit dekorační prvek, do stavebního otvoru nebo také uvnitř garáže.
Velikosti navíjecích boxů: 250×250 mm, 300×300 mm, 350×350 mm,(závislost na výšce)
 

Vrata v systému SKO-P jsou ideálním řešením pro domy, kde je kladen důraz na design. Vhodný systém navíjecí boxu rolovacích vrat při montáži z exteriéru tj. montáž na fasádu.

Garážová vrata navíjená na konzolu typu KNB se vyznačují tím, že nemají schránku jako ochranný kryt. Jednoduchá konstrukce umožňuje svobodný přístup k pancíři a pohonu vrat. Je to vratový systém pro montáž uvnitř interiéru. Použitá pohyblivá jízdní konzola umožňuje minimalizovat tření při provozu.

 

Příklady montáže rolovacích vrat:

 

 

Box SK montáž z interiéru

 

Box SK montáž z exteriéru

Box SK montáž do otvoru

Kulatý box SKO montáž z interiéru

Kulatý box SKO montáž z exteriéru

 

 

Příklady montáže vodících lišt:

Montáž vodících lišt za st.otvor

Montáž vodících lišt do st.otvoru